Strona główna
Aktualności
STOWARZYSZENIE
Dokumenty
Projekt Otwarci na Edukację
Projekt Łączymy Pokolenia
Kontakt
GALERIA
SAPLO
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy
Stypendia
Stypendia dla uczniów LO i Gimnazjum
Zjazdy roczników Maturalnych
Spotkania i zabawy
STOWARZYSZENIE
                Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy powstało w 2004r. przy Powiatowym Zespole Szkół, w którego skład wchodzi LO. Siedzibą SAPLO jest PZS nr 1 przy ul. Wojska polskiego 17, prowadzony przez panie dyrektorki Danutę Szuber, Annę Grzegorczyk i Elżbietę Wróblewską.
         
           Zarząd Stowarzyszenia działa społecznie  na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży uczącej się w PZSnr1 w Trzebnicy. Dochody uzyskane głównie ze składek członkowskich, darowizn i organizowanych imprez w całości przeznaczane są na stypendia i inne formy pomocy dla uczniów. Od 2009 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.


                   SAPLO jest fundatorem nagrody PRIMUS INTER PARES (od 2004r) wręczanej laureatowi przez honorowego prezesa wieloletniego dyr. szkoły P. Władysława Ziębę, a  od bieżącego roku funkcjonuje STYPENDIUM TALENT, oraz STYPENDIUM NAUKOWE przyznawane uczniom ze szczególnymi zdolnościami.
                  
            Zarząd Stowarzyszenia  prowadzi również działalność na rzecz absolwentów i pedagogów  kultywując  pamięć o Nich i gromadząc informacje o Ich losach. Absolwenci rozsiani niemal po całym świecie dopiero po latach od matury próbują odnowić szkolne kontakty. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom wraz z dyr. Szkoły, gronem pedagogicznym i uczniami Zarząd SAPLO organizuje jubileusze szkoły, festyny dla mieszkańców, spotkania, zabawy taneczne, uczestniczy w zjazdach poszczególnych roczników…..

 

            Serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w SAPLO, którego jednym z zadań  jest gromadzenie absolwentów wokół macierzystej szkoły, ułatwianie kontaktów między poszczególnymi rocznikami, dzielenie się z młodym pokoleniem swoja wiedzą i doświadczeniem, możliwością współpracy na wielu płaszczyznach. Szeroka formuła SAPLO pozwala przyjąć do naszego grona nie tylko absolwentów.   


ZAPRASZAMY
Skład Zarządu Stowarzyszenia:


Prezes - Małgorzata Kolińska
Wiceprezes - Anna Grzegorczyk                                                          
Skarbnik - Katarzyna Białek- Blicharska                                              
Sekretarz - Danuta Szuber  

Członek Zarządu - Andrzej Góral

 Więcej informacji w AKTUALNOŚCIACH


Druki i Pisma w DOKUMENTACH


Strona głównaAktualnościSTOWARZYSZENIEDokumentyProjekt Otwarci na EdukacjęProjekt Łączymy PokoleniaKontaktArchiwum