Strona główna
Aktualności
STOWARZYSZENIE
Dokumenty
Projekt Otwarci na Edukację
Projekt Łączymy Pokolenia
Kontakt
GALERIA
SAPLO
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy
Ankieta
Spotkania Absolwenów z Młodzieżą
Spotkania z uczestnikami projektu
Rezultaty i Efekty Projektu "ŁP"
Spotkania z uczestnikami projektu
[17 Kwietnia 2011] - spotkanie informacyjne:

               W związku ze zbliżającym się zakończeniem zajęć w ramach projektu ,,Łączymy pokolenia” realizowanego w partnerstwie przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego i Powiatowy Zespół Szkół nr1 w Trzebnicy,  dnia 6 kwietnia br. w auli szkoły odbyło się kolejne spotkanie informacyjne. Uczestnikom spotkania - młodzieży i dorosłym  przebieg realizacji projektu współfinansowanego  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki zrelacjonowały : dyr szkoły Danuta Szuber, wicedyrektor Anna Grzegorczyk  i prezes SAPLO Małgorzata Kolińska. Informacja dotyczyła osiągniętych produktów i rezultatów projektu,  a mianowicie: podniesienia kompetencji i umiejętności w zakresie  j. obcych, obsługi komputera i Internetu , umiejętności plastycznych i muzyczno-ruchowych;  trwają spotkania absolwentów z uczniami pozwalające poznać losy byłych uczniów;  od listopada funkcjonuje  podstrona  ,,Łączymy pokolenia”  zawierającą aktualności z przebiegu realizacji projektu;  powstała elektroniczna baza danych z informacjami  o losach ponad 500 absolwentów;  w trakcie  projektu do Stowarzyszenia przystąpili nowi członkowie - kobiety i mężczyźni;  w ramach projektu  dorośli i młodzież uczestniczyli we wspólnych przedsięwzięciach - spotkanie przedświąteczne i zabawa karnawałowa do której elementy dekoracji i kotyliony przygotowali uczniowie na warsztatach plastycznych.

 

             Poinformowano,  o  przygotowywaniu do druku monografii szkoły, prezentacji multimedialnej na płycie CD, folderach i certyfikatach dla uczestników projektu.  Uczestnicy spotkania zostali poinformowani i zaproszeni podobnie jak  wszyscy mieszkańcy Gminy na otwartą  publiczną prezentację produktów i rezultatów projektu, która odbędzie się dnia 14 maja br. o godzinie 10.00 w sali gimnastycznej  PZS nr 1 w Trzebnicy  przy ul. Wojska Polskiego 17.

 

              Po części oficjalnej będzie można zwiedzić szkołę, wziąć udział w poczęstunku, spotkać się z koleżankami i kolegami ze szkolnej ławki. Uczestnicy prezentacji otrzymają nieodpłatnie monografię, folder i płytę CD. Dorośli wypełnili anonimową ankietę na podstawie której,  organizatorzy dowiedzieli się,  iż wszyscy uczestnicy są usatysfakcjonowani organizacją i poziomem przekazanej im przez wykładowców wiedzy. Podkreślano,  że wiek nie jest przeszkodą dla zdobywania wiedzy, która w konsekwencji  ułatwia  funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

  
[30 Marca 2011] -
Zaproszenie na spotkanie:


[11 Grudnia 2010] -
OTWARTE SPOTKANIE PRZEDŚWIĄTECZNE

,,Łączymy pokolenia” - wspólne przedsięwzięcie młodzieży i absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy.

W zimowy, mroźny wieczór, 3 grudnia 2010 roku, do szkolnej auli    Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy na Otwarte Spotkanie Przedświąteczne przybyli goście zaproszeni przez Dyrekcję Szkoły i Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy.

Spotkanie uświetnił występ tegorocznej stypendystki SAPLO, uzdolnionej muzycznie uczennicy klasy III LO - Natalii Kurczak wraz z  grupą młodzieży gimnazjalnej.

 Wśród  licznie zgromadzonych słuchaczy obecna była młodzież i dorośli - uczestnicy projektu ,,Łączymy pokolenia ”(realizowanego przez SAPLO  w partnerstwie z PZS nr 1 i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz absolwenci z rocznika maturalnego 1969, którzy w tym właśnie dniu realizowali coroczne grudniowe spotkanie.

Atrakcję stanowiły stoiska z wyrobami rękodzielniczymi wykonanymi przez absolwentów i uczniów - kartki świąteczne, wyroby ze szkła, koralików, gipsu, włóczki, drewna itp. Wolontariusze przyłączyli się do organizacji spotkania informując o swojej działalności na rzecz potrzebujących.

Spotkanie z udziałem młodzieży i dorosłych upłynęło w miłej atmosferze. Mamy nadzieję na kolejne, trzecie spotkanie przedświąteczne za rok.

 

 

Dyrekcja PZS nr 1 w Trzebnicy

Zarząd SAPLO w Trzebnicy[22 Listopada 2010] -
Spotkanie Informacyjne


Dnia 22.11.2010r. w PZS nr 1 odbyło się spotkanie informacyjne dla zakwalifikowanych przez Komisję Rekrutacyjną  uczestników projektu ,,Łączymy pokolenia”. Spotkanie prowadziły Małgorzata Kolińska - przedstawiciel lidera projektu i Anna Grzegorczyk - przedstawiciel partnera.


Porządek spotkania:

1)Zebranym w auli zwrócono uwagę na zamieszczoną na zaproszeniu do projektu, plakatach, ulotkach, biurze projektu i innych miejscach informacje, iż projekt finansowany jest  ze środków Unii w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2)Poinformowano iż beneficjentem projektu jest Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy, partnerem Powiatowy Zespół Szkół nr1 wTrzebnicy, a projekt odzewem na inicjatywę oddolną .

3)Przypomniano warunki które musi spełniać uczestnik projektu:

- karty zgłoszeniowe

- deklaracje uczestnictwa

- zakwalifikowanie przez Komisję Rekrutacyjną- omówiono zasady rekrutacji zgodnie z regulaminem projektu.

- złożenie przez uczestników w biurze projektu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych    do celów związanych z projektem.

- po zakończeniu projektu odwołanie upoważnienia.

3) Poinformowano o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych – wjazd od strony dziedzińca wewnętrznego i bezpośrednie wejście na korytarz szkolny.

4) Wyjaśniono konsekwencje rezygnacji z udziału w realizacji projektu.

5) Wyjaśniono zasadę funkcjonowania ,,listy rezerwowej”.

6) Poinformowano o publicznej prezentacji projektu.

- certyfikaty

- monografia szkoły

- Foldery

- płyta CD

- pozyskanie nowych członków SAPLO

- prezentacja osiągnięć

- poczęstunek dla 200 osób

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania  skierowane do przedstawicielek lidera i partnera projektu.


 

 

Strona głównaAktualnościSTOWARZYSZENIEDokumentyProjekt Otwarci na EdukacjęProjekt Łączymy Pokolenia
KontaktArchiwum