Strona główna
Aktualności
STOWARZYSZENIE
Dokumenty
Projekt Otwarci na Edukację
Projekt Łączymy Pokolenia
Kontakt
GALERIA
SAPLO
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy
2011
2012
2013
2013

[Środa, 18.12.2013] - Zaproszenie na bal: 


[Środa, 13.12.2013] - Podziękowanie:

 

V Otwarte Spotkanie Przedświąteczne dedykowano wolontariuszom  ze Szkolnego Koła Wolontariatu.

W świątecznej scenerii wśród stoisk z wyrobami rękodzielniczymi absolwentów, sympatyków szkoły oraz uczniów, uczestnicy spotkania wysłuchali części artystycznej. Pięknie wykonane - przy akompaniamencie fortepianu – kolędy,  zachęciły obecnych do wspólnego zaśpiewania kilku z nich.

Organizatorzy dziękują młodzieży i opiekunom :

Pani Katarzynie Bochenek, Joannie Nieradce i Monice Wojewódce za przygotowanie uroczystości.

 

 

[Środa, 27.11.2013] - Zaproszenie:[Czwartek, 07.11.2013] - Zapraszamy na spotkania :

 

Zarząd Stowarzyszenia informuje, że w podanych niżej terminach odbędą się otwarte imprezy i spotkania dla absolwentów, sympatyków szkoły i wszystkich chętnych uczestników. Szczegółowe informacje i zaproszenia zamieszczać będziemy sukcesywnie na stronie SAPLO:

 

•             13 grudnia 2013r.-w PZS nr1 w Trzebnicy Otwarte Spotkanie Przedświąteczne z kiermaszami wyrobów artystycznych uczniów, absolwentów i sympatyków szkoły. Przy słodkim poczęstunku część artystyczna w wykonaniu uczniów.

•             24 stycznia 2014 r.- Otwarty Bal Charytatywny w Hotelu Trzebnica

•             14 lutego 2014 r.- Wieczór z Poezją - w Domu Wycieczkowym w Trzebnicy- przy herbatce i kawie (dawny Internat LO)- spotkanie ma charakter otwarty

•             20 czerwca 2014r. Wieczór Świętojański na wyspie w Trzebnicy-muzyka, catering- spotkanie ma charakter otwarty

 


[Środa, 06.11.2013] - Zajęcia pozalekcyjne :

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy informuje, że w roku szkolnym 2013/2014 na prośbę uczniów PZS nr1 w Trzebnicy realizowane są dodatkowe, odpłatne zajęcia dla uczniów gimnazjum i liceum. Zajęcia prowadzą nauczyciele szkoły. Realizowane są zajęcia z j. angielskiego, fizyki, chemii i wychowania fizycznego.

 

 

[Wtorek, 02.09.2013] - Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2013/2014:

 

Dnia 2 września w PZS nr1 w Trzebnicy odbyła się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014. W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy stypendium TALENT  wraz z medalem SAPLO uczennicy Joannie Jurkowskiej - za szczególne osiągnięcia sportowe  wręczył Andrzej Góral.

[Wtorek, 02.09.2013] - Życzenia:

 

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2013/14 - Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom i Uczniom Powiatowego Zespołu Szkól nr 1 w Trzebnicy - sukcesów w pracy i pokonywania z uśmiechem trudów dnia codziennego życzy Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy.

 

[Środa, 03.07.2013] - Zakończenie Roku Szkolnego :

Dnia 29 czerwca br. w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy odbyło się zakończenie roku szkolnego 2012/13 dla uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. W czasie uroczystego apelu, w obecności Dyrekcji Szkoły, Grona Pedagogicznego, Starosty Powiatu, i Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy wręczone zostały nagrody, dyplomy, stypendia i inne wyróżnienia. Wśród nagrodzonych znaleźli się stypendyści Stowarzyszenia SAPLO. Stypendia finansowe wraz z okolicznościowym medalem, wytypowanym przez Radę Pedagogiczną uczniom w imieniu Zarządu wręczyła prezes Małgorzata Kolińska.

 

Stypendium Primus Inter Pares 2013- Gimnazjum-Natalia Kozakiewicz

Stypendium naukowe- Gimnazjum-Wojciech Poprawa

Stypendium naukowe- Liceum-Huber Grzegorczyk 


   

    


[Poniedziałek, 24.06.2013] - Wieczór Świętojański :

 

W upalny czerwcowy wieczór na wyspie.

Na wyspie, 21 czerwca br. odbył się II Wieczór Świętojański zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO i Dyrekcję PZS nr1 w Trzebnicy Spotkanie otworzyły przedstawicielki Zarządu SAPLO Małgorzata Kolińska i Katarzyna Białek- Blicharska. Organizowane Wieczory Świętojańskie mają na celu umożliwienie spotkań absolwentów LO różnych roczników, oraz osób sympatyzujących ze szkołą. Uroczystość jest formą podziękowania tym wszystkim, którzy wspierają działalność SAPLO na rzecz uczniów i szkoły, biorąc udział w  spotkaniach, charytatywnych balach karnawałowych lub przekazując Stowarzyszeniu odpis podatkowy. Miłym zaskoczeniem dla uczestników wieczoru było spotkanie z kobiecą drużyną narodową Czech w piłce nożnej zakwaterowaną w Hotelu Trzebnica. Sympatyczne Czeszki wraz z trenerem  skorzystały z zaproszenia na leśny parkiet. Niestety zaplanowany na następny dzień mecz z drużyną Polski nie pozwolił im na dłuższy pobyt. W spotkaniu na wyspie uczestniczyło ponad 100osób- głównie absolwenci i ich rodziny. Najliczniejszą grupę stanowił rocznik maturalny 1972 i 1969.Pomagali młodsi absolwenci rocznik 2004 - 2008. Przy świetnej muzyce, pięknie udekorowanych stołach,  z wiankami wykonanymi przez uczniów Gimnazjum pod kierunkiem p. Elżbiety Jednoróg zabawa zakończyła się  długo po północy. Dzięki zgodzie uzyskanej od  Koła Wędkarskiego możliwe było ,,puszczanie” wianków na wodę- na które to wydarzenie jak w ubiegłym roku oczekiwały  nie tylko towarzyszące rodzicom dzieci.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim , którzy w jakikolwiek sposób pomagali przy organizacji wieczoru.

 

Organizatorzy spotkania

 


 

[Poniedziałek, 24.06.2013] - Walne :

 

ZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW SAPLO

14 czerwca br. w PZS nr1 w Trzebnicy odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Zebraniu  przewodniczył kolega Andrzej Góral. Przedstawiono sprawozdanie z działalności Zarządu SAPLO w roku 2012. Zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium. W dyskusji padały ciekawe sugestie i propozycje dotyczące działań Zarządu na najbliższy rok. 

 

                                                                                                                      Prezes Zarządu

                                                                                                              Małgorzata  Kolińska

 

[Środa, 29.05.2013] - Zaproszenie :


[Poniedziałek, 20.05.2013] - Walne:

  

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego

z siedzibą w Powiatowym Zespole Szkół nr1 w Trzebnicy zaprasza,

14 czerwca 2013 roku (piątek) o godzinie 17.00

do auli szkoły przy ul. Wojska Polskiego 17, gdzie odbędzie się

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

 Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia:

 

1.   Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

2.   Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

3.   Wybór Sekretarza  Zwyczajnego  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

4.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego Walnego  Zebrania Członków Stowarzyszenia;

5.   Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej;

6.   Przyjęcie porządku obrad;

7.   Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2012 roku, w tym sprawozdania merytorycznego z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego w 2012 roku, wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2012 rok;

8.   Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za 2012 rok wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2012 rok;

9.   Złożenie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2012 roku wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu   Stowarzyszenia za 2012 rok;

11. Dyskusja i wolne wnioski,

12. Złożenie przez Komisję Wnioskową sprawozdania ze zgłoszonych wniosków wraz z   podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków;

13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

 

                                                                                                                      Prezes Zarządu     

                                                                                                              Małgorzata Kolińska

 
 

[Poniedziałek, 06.05.2013] - Primus Inter Pares:

 

26 kwietnia br. w PZS nr 1 w Trzebnicy odbyło się zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas trzecich Liceum Ogólnokształcącego. Tytuł Primus Inter Pares i Stypendium Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego Dyrektora Władysława Zięby otrzymał Andrzej Popiel.

[Piątek, 05.04.2013] - Przekazanie Tablicy Interaktywnej:

 

W dniu 3 kwietnia br. w Powiatowym  Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy odbyło się oficjalne przekazanie szkole  przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy tablicy interaktywnej wraz z projektorem i oprogramowaniem.

W styczniu br. zakupione zostały dwie tablice interaktywne - jedna z Funduszy Unijnych w ramach realizowanego przez SAPLO w partnerstwie z PZS nr1 projektu ,,Otwarci na edukację” i druga  w całości sfinansowana ze środków Stowarzyszenia .

Przekazanie tablicy, zamontowanej w gabinecie języka angielskiego (nr 67) poprzedziła krótka prezentacja możliwości tego nowoczesnego sprzętu przez anglistkę panią Magdalenę Bielec-Janusiewicz.

W przekazaniu sprzętu  i prezentacji uczestniczył Zarząd Stowarzyszenia,  Dyrekcja Szkoły i Rada Rodziców. Na sprzęcie zakupionym przez Stowarzyszenie zamieszczona została informująca o tym plakietka. Pani dyr. Danuta Szuber wręczyła podziękowania od Dyrekcji Szkoły i Rady Pedagogicznej ,,za przekazanie w darze tablicy interaktywnej, stanowiącej cenną, nowoczesną pomoc dydaktyczną oraz za systematyczne wspieranie szkoły”. Zarząd SAPLO serdecznie dziękuje wszystkim członkom, sympatykom i uczestnikom balu charytatywnego,  za finansowe wsparcie, a przez to udział w pozyskiwaniu środków na rzecz uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr1.

 


[Sobota, 30.03.2013] - Życzenia Świąteczne :

 

Miłych i spokojnych

Świąt Wielkanocnych

oraz wiele radości

i wiosennego optymizmu

wszystkim odwiedzającym

tę stronę

życzy

Zarząd SAPLO

 
 

[Niedziela, 10.03.2013] - Informacja:

 

Informujemy że w czerwcu bieżącego roku organizowane są trzydniowe zjazdy w górach absolwentów L.O

 

rocznik maturalny 1967 - organizator Danuta Kuzan.

rocznik maturalny 1969 - organizator Małgorzata Kolińska

 

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o kontakt z organizatorami.

 


 

[Wtorek, 19.02.2013] - Podziękowanie :
[Wtorek, 12.02.2013] - Spotkanie towarzyskie z odrobiną poezji :

 

 

Jaka to oszczędność czasu zakochać się od pierwszego wejrzenia.

 / Julian Tuwim/

 

       W zimowy wieczór, w pięknie przygotowanej sali odrestaurowanego Domu Wycieczkowego w Trzebnicy licznie zgromadzili się sympatycy poezji.

W kameralnej atmosferze, witając gości toastem za miły wieczór, spotkanie otworzyła Małgorzata Kolińska  przekazując prowadzenie wieczoru poetce Danucie Kamińskiej. Przybliżając sylwetkę Juliana Tuwima,  jego życie i twórczość usłyszeliśmy kilka pięknie wyrecytowanych wierszy, wśród nich te najbardziej znane, będące klasyką poezji śpiewanej.

Recytacje przeplatane były rozmowami i wspomnieniami uczestników.

Z rozbawieniem czytano przygotowane upominki- aforyzmy o tematyce miłosnej różnych autorów.

Ciepłe, wzruszające teksty autorstwa Danuty Kamińskiej trafiały wprost do serc słuchaczy.

Okazało się, że wśród obecnych jest więcej osób z poetyckim talentem, oni także zaprezentowali swoje utwory, potwierdzając potrzebę organizowania tego typu spotkań.

Spotkanie w dawnym Internacie LO trwało do późnych godzin wieczornych.

 

 

[Czwartek, 03 Stycznia 2013] - Informacja :

Strona głównaAktualnościSTOWARZYSZENIEDokumentyProjekt Otwarci na EdukacjęProjekt Łączymy Pokolenia
KontaktArchiwum