Strona główna
Aktualności
STOWARZYSZENIE
Dokumenty
Projekt Otwarci na Edukację
Projekt Łączymy Pokolenia
Kontakt
GALERIA
SAPLO
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy
Aktualności

[Piątek, 06.07.2018] - IV Wieczór Świętojański


[Piątek, 22.06.2018] - Zakończenie roku szkolnego

    Dnia 22 czerwca br. w PZS nr 1 w Trzebnicy odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dla uczniów Gimnazjum i LO.

    Wśród wielu nagród i wyróżnień znaczące miejsce zajęli stypendyści Zarzadu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO. Stypendia i okolicznościowe medale, wyróżniającym się uczniom w szkole i poza nią, w imieniu Zarządu, wręczała Małgorzata Kolińska i Dyr szkoły Kamila Możdżeń- Berbeć.


Wsród gimnazjalistów Tytuł Primus Inter Pares otrzymał Bartłomiej Tokarski;

Stypendium naukowe – Dagmara Kupis;


Wyróżnieni licealiści to – laureatka stypendium naukowego – Julia Chabza,

oraz laureatka stypendium ,,Talent 2018 "– Marta Sicińska za szczególne osiagnięcia w sportach umysłowych.


Stypendium ,,Talent 2018", tak jak w latach ubieglych ufundowała firma STW w Bolesławcu.

Uczniom gratulujemy, i życzymy wspaniałych wakacji, sponsorom i darczyńcom Stowarzyszenia dziękujemy za wsparcie finansowe, służące młodzieży gimnazjum i liceum PZS nr1 w Trzebnicy.


Zarząd SAPLO[Środa, 20.06.2018] - Wieczór Świętojański

[Wtorek, 19.06.2018] - XXI Zjazd Absolwentów LO z Trzebnicy

    W dniach 8, 9, 10 czerwca br. po raz dwudziesty pierwszy, odbył się zjazd absolwentów LO z Trzebnicy. W trzydniowym spotkaniu w górach, udział wzięły koleżanki i koledzy mieszkający obecnie w różnych rejonach Polski i zagranicą. Miło spędziliśmy czas na rozmowach i wspomnieniach. Były też tańce, konkurs wiedzy o mieście naszej młodości - Trzebnicy i wędrówka po górach. W drodze powrotnej zwiedziliśmy hutę ,, Julia" w Piechowicach. Z pewnością spotkamy się również w przyszłym roku. Pozdrawiamy serdecznie naszych rówieśników i zapraszamy na wspólne wyjazdy.


                                                                                                                W imieniu organizatorów zjazdu w Piechowicach

                                                                                                                                        Małgorzata Kolińska[Środa, 06.06.2018] - Wieczór Świętojański

    Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy wraz z Dyrekcją Powiatowego Zespołu Szkół nr1 w Trzebnicy, informuje członków SAPLO, absolwentów i przyjaciól LO, że dnia 23 czerwca br. (sobota) o godz. 18.00 odbędzie się III Otwarty Wieczór Świętojański na wyspie między stawami w Trzebnicy.

Wyżywienie i napoje do nabycia na miejscu. Muzyka w wykonaniu DJ.

Zapraszamy do wspólnej zabawy.


Prezes SAPLO Małgorzata Kolińska

Dyr PZSnr1 Kamila Możdżeń- Berbeć

[Wtorek, 05.06.2018] - Walne

    Dnia 25 maja 2018 roku w Powiatowym Zespole Szkół nr1 w Trzebnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcacego w Trzebnicy. Sprawozdanie merytoryczne, złożyła prezes SAPLO Małgorzata Kolińska, a finasowe p. księgowa Zofia Krzanecka. Walne Zebranie Członków jednogłośnie przyjęło sprawozdania i udzieliło Zarządowi absolutorium.

[Poniedziałek, 21.05.2018] - Zakończenie roku szkolnego:

    Dnia 27 kwietnia br. w Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów LO. Wśród wielu nagród i wyróżnień wręczanych uczniom i uczennicom przez dyrekcję szkoły, p. Kamilę Możdżeń-Berbeć, Monikę Komisarczyk i Magdalenę Swiderską, wręczono również stypendium fundowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy. Laureatką stypendium Primus Inter Pares Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, Dyrektora Władysława Zięby otrzymała uczennica Julia Rogala. W imieniu Zarządu SAPLO, stypendium wraz z okolicznosciowym medalem wręczyła prezes Małgorzata Kolińska. 

    Całość uroczystości uświetnił program artystyczny przygotowany przez koleżanki i kolegów z młodszych klas licealnych.Tegorocznym maturzystom, koleżankom i kolegom absolwentom, życzymy sukcesów na egzaminach maturalnych i dostania się na wybrane, wyższe uczelnie . Powodzenia.

Zarząd SAPLO

[Piątek, 04.05.2018] - Zaproszenie na Walne

ZAPROSZENIE
do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia


    Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy z siedzibą w Trzebnicy, działając w oparciu o przepis § 20 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 maja 2018 roku (piątek) o godzinie 18.00 w auli budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy przy ulicy Wojska Polskiego 17.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia :
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
3. Wybór Protokólanta Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2017
roku, w tym sprawozdania merytorycznego z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego w 2017 roku, wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2017 rok;
7. Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za rok 2017 wraz z
podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2017;
8. Złożenie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2017 roku, wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia
za rok 2017;
10. Dyskusja i wolne wnioski;
11. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.Za Zarząd Stowarzyszenia
Małgorzata Kolińska – Prezes Zarządu SAPLO

[Wtorek, 27.03.2018] - Życzenia Świąteczne

Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych, spokojnych

Świąt Wielkanocnych

oraz samych miłych chwil spędzonych w gronie rodziny.


Składa Zarząd SAPLO

Wielkanoc 2018 r.

[Piątek, 09.03.2018] - II Seminarium o edukacji

II Seminarium o Edukacji

    Matematyka, przyroda, świat, to temat seminarium zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy i Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu dla dyrektorów, nauczycieli oraz osób odpowiedzialnych za powiatową i gminną edukację.

    W pierwszej części głos zabrali prelegenci, którzy podkreślili konieczność interdyscyplinarności w nauczaniu matematyki i przedmiotów przyrodniczych. Podkreślili znaczenie kształcenia matematycznego i przyrodniczego dla przyszłości zawodowej absolwentów oraz rozwoju gospodarki. Zwrócili uwagę na konieczność stosowania atrakcyjnych metod nauczania dostosowanych do potrzeb współczesnej młodzieży, które zapewnią jej sukcesy edukacyjne i egzaminacyjne.
    W drugiej części seminarium, w ramach „dobrych praktyk”, nauczyciele matematyki, informatyki i przedmiotów przyrodniczych Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy przedstawili efekty stosowania sprzyjających uczniom metod i form nauczania, w tym nauczania interdyscyplinarnego. Zwrócili szczególną uwagę na zajęcia terenowe, pracę metodą projektu oraz zajęcia pozalekcyjne w małych grupach, skierowane zarówno do uczniów z trudnościami w nauce jak i uzdolnionych w zakresie matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych. Efektami pracy zespołów przedmiotowych i sukcesami uczniów podzielili się z uczestnikami spotkania p. Sławomir Matysiak (matematyk) i absolwentki trzebnickiego LO: p. Małgorzata Jeżewska (fizyk), p. Adrianna Podhorodecka (biolog) i p. Magdalena Świderska (matematyk, wicedyrektor).
    Ważny dla doboru metod pracy na lekcjach sposób rozpoznawania predyspozycji edukacyjno – zawodowych uczniów omówiła w swojej prezentacji p. Bogumiła Łukaniec (doradca zawodowy). Oprawę muzyczną spotkania zapewnili Amelia Lubicz-Miszewska (uczennica gimnazjum) oraz Łukasz Salecki (uczeń liceum) – stypendysta Stypendium Talent Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy.

Na zaproszenie p. Kamili Możdżeń –Berbeć - Dyrektorki PZS nr 1 (absolwentki LO), w seminarium uczestniczyły przedstawicielki Zarządu SAPLO: Małgorzata Kolińska – prezes i Danuta Szuber – sekretarz.

 

[Piątek, 23.02.2018] - VIII Bal Karnawałowy

VIII BAL KARNAWAŁOWY SAPLO i PZS1

    10 lutego 2018 r. po raz ósmy na Balu Karnawałowym w Domu Gościnnym CAMPANA doskonale bawili się goście, którzy przyjęli zaproszenie organizatorów: Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego oraz Dyrekcję Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy. Witające uczestników balu Małgorzata Kolińska - prezes SAPLO i Kamila Możdżeń - Berbeć - dyrektor PZS nr 1 szczególnie podkreśliły znaczenie współpracy stowarzyszenia ze szkołą dla wspierania stypendiami uzdolnionych uczniów. Życząc wszystkim wspaniałej zabawy, zachęciły do udziału i szczodrości w pozyskiwaniu przedmiotów przygotowanych przez absolwentki trzebnickiego Liceum Ogólnokształcącego.

    Tradycyjnie bal rozpoczął się tańczonym przez uczestników Polonezem, który poprowadzili nauczyciele - Anna Krzemieniec i Jarosław Jeżewski. Nie zabrakło kotylionów przygotowanych przez uczniów i walca kotylionowo – piernikowego integrującego bawiących się gości.

    Ósmy Bal Karnawałowy przechodzi do historii jako udany, zarówno pod względem panującej na nim atmosfery jak i ,,szerokiego gestu” uczestników, co umożliwia dalsze finansowanie stypendiów dla uzdolnionej młodzieży oraz wspieranie uczniów w szczególnej sytuacji życiowej.

    Serdeczne podziękowania kierujemy do wszystkich uczestników, za wspaniałą wspólną zabawę na imprezie kończącej tegoroczny karnawał.

W imieniu Zarządu

Danuta Szuber - sekretarz

[Niedziela, 31.12.2017] - 1%

[Sobota, 23.12.2017] - Życzenia

Radosnych, pogodnych Swiąt Bożego Narodzenia ,

oraz wielu szczęśliwych chwil

i wszelkiej pomyślnosci w nadchodzacym Nowym 2018 Roku

życzy Zarząd Stowarzyszenia

[Piątek, 15.12.2017] - Zaproszenie


[Piątek, 08.12.2017] - IX Otwarte Spotkanie Przedświąteczne 2017

            IX Otwarte Spotkanie Przedświąteczne, które odbyło się w pięknie udekorowanej przez uczniów auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy, było okazją do integracji międzypokoleniowej młodzieży szkolnej oraz absolwentów, rodziców, nauczycieli i gości. W świąteczny nastrój wprowadził wszystkich kiermasz ozdób przygotowanych przez absolwentki, uczniów szkoły oraz nauczycieli i uczniów Powiatowego Zespołu Specjalnych Placówek Szkolno-Wychowawczych. Odwiedzający kiermasz uczniowie PZS nr 1 i goście podziwiali kreatywność i kunszt artystyczny twórców świątecznych wyrobów rękodzielniczych.
        O godz. 17:00 część artystyczną oficjalnie otworzyły panie Kamila Możdżeń -Berbeć – dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy i Anna Grzegorczyk – wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego. Zgromadzeni goście z podziwem i wzruszeniem wysłuchali pięknego programu złożonego
z kolęd, pastorałek i wierszy przygotowanego przez uczniów szkoły pod kierunkiem pani Joanny Nieradki. Utwory wykonywane z akompaniamentem: gitary, pianina, skrzypiec, akordeonów oraz instrumentów dętych wzruszały i zachęcały do wspólnego śpiewania. Utalentowani wykonawcy: Anna Bochenek, Laura Cwynar, Anna Gołecka, Krzysztof Jurlewicz, Amelia Lubicz-Miszewska, Emilia Łapińska, Mateusz Łuszczyński, Mikołaj Łuszczyński, Natalia Mamzer, Justyna Mandryga, Łukasz Salecki, Lilianna Saternus, Łukasz Werba, Karolina Zawadzka i Agata Żuk nagradzani byli przez zgromadzonych gości gromkimi brawami. Wśród wykonawców na szczególną uwagę zasługuje Łukasz Salecki, który jest tegorocznym stypendystą „Stypendium TALENT” ufundowanego przez SAPLO. Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem i złożeniem świątecznych życzeń.
        Dziękujemy dyrekcji, nauczycielom i uczniom PZS nr 1 oraz członkom zarządu SAPLO za stworzenie warunków do już tradycyjnego, międzypokoleniowego spotkania. Do zobaczenia za rok na Jubileuszowym X Otwartym Spotkaniu Przedświątecznym.

W imieniu Zarządu SAPLO
Danuta Szuber - sekretarz

[Środa, 08.11.2017] - IX Otwarte Spotkanie Przedświąteczne

[Wtorek, 07.11.2017] - Zaproszenie na bal!

Informujemy, iż coroczny bal kanawałowy organizowany przez Zarząd SAPLO i Dyrekcję PZS nr1 w Trzebnicy odbędzie się 10 lutego 2018 r. w Domu Noclegowym CAMPANA w Trzebnicy.

Szczegóły dotyczące balu zamieścimy na str. SAPLO i plakatach w miesiącu grudniu.


Zarząd Stowarzyszenia

[Sobota, 21.10.2017] - #KOMÓRKOMANIA Z SAPLO

        Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy wielokrotnie wspierało i pomagało w realizacji różnych inicjatyw i przedsięwzięć podejmowanych przez naszą szkołę. Rozwijana od wielu lat współpraca owocuje nie tylko stypendiami przyznawanymi uczniom za wyróżniające wyniki w nauce lub szczególne uzdolnienia.
        Absolwenci naszej szkoły są w niej częstymi gośćmi, służąc uczniom swoim doświadczeniem w ramach prowadzonych zajęć z preorientacji zawodowej, ale nie tylko...
       Ostatnio w dniu 10 października 2017 r. gościliśmy pana  Janusza Kolińskiego - absolwenta szkoły sprzed dwunastu lat. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas maturalnych. Celem spotkania było propagowanie idei dawstwa szpiku i komórek macierzystych, w związku z organizowanym w szkole
26 października 2017r. pod nazwą KOMÓRKOMANIA dnia rejestracji dawcy szpiku i komórek macierzystych.
        Pan Janusz, jako jedyny trzebniczanin jest dawcą komórek macierzystych. W trakcie spotkania dzielił się z maturzystami  osobistym świadectwem dotyczącym podjęcia decyzji o rejestracji, jako potencjalny dawca komórek oraz o tym, jakie emocje towarzyszyły Mu, kiedy dowiedział się, że ma swojego genetycznego bliźniaka, któremu może dać drugie życie. Spotkanie z p. Januszem  stworzyło uczniom możliwość dopytania o niewyjaśnione kwestie i w myśl zasady: „słowa uczą, przykłady pociągają” z pewnością będzie miało wpływ na podjęcie przez nich decyzji o rejestracji w banku dawców.
        Kolejne spotkanie p. Janusza Kolińskiego w ramach przygotowań do KOMÓRKOMANII, propagujące ideę dawstwa szpiku i komórek macierzystych, odbędzie się tym razem z uczniami PZS nr 2 w najbliższy poniedziałek – 23 października 2017 r. w tamtejszej szkole. Tą drogą pragnę także zaprosić wszystkich Państwa Absolwentów – dawnych uczniów Liceum Ogólnokształcącego do wzięcia udziału ( w miarę możliwości) w organizowanej przez szkołę KOMÓRKOMANII.
        Jednocześnie dziękuję Państwu, a szczególnie p. Januszowi Kolińskiemu za wsparcie i wszelkie przejawy życzliwości, jaką Państwo nam na co dzień okazujecie.

                                                                                                           
Z wyrazami szacunku
Elżbieta Jednoróg- pedagog szkolny,
koordynator KOMÓRKOMANII


[Wtorek, 12.09.2017] - Rok szkolny 2017

    4 września 2017 roku, w Powiatowym Zespole Szkół nr1 w Trzebnicy, uroczystym apelem, zainaugurowano nowy rok szkolny 2017/2018. Wicestarosta, Jerzy Trela, witając nauczycieli i uczniów przedstawił aktualną dyrekcję szkoły : dyr Kamilę Możdżeń- Berbeć, wicedyrektorki Monikę Komisarczyk i Magdalenę Swiderską. Po przedstawieniu przez panią dyrektor informacji na temat funkcjonowania szkoły i współpracy nauczycieli oraz młodzieży, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy głos zabrała prezes Małgorzata Kolińska. Życząc dyrekcji, nauczycielom i uczniom sukcesów w nowym roku szkolnym podkreśliła, że dyr Kamila Możdżeń – Berbeć i dyr Magdalena Świderska są absolwentkami tej szkoły.

[Czwartek, 17.08.2017] - Podziękowania

Zarząd Stowarzyszenia Absolentów i Przyjaciół L.O. w Trzebnicy serdecznie dziękuje darczyńcom za przekazanie 1% odpisu podatkowego. Uzyskane fundusze - zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia – w całości wykorzystane zostaną na stypendia uczniowskie i potrzeby młodzieży PZS nr 1 w Trzebnicy.


Zarząd Stowarzyszenia

[Czwartek, 06.07.2017] - Zakończenie roku

Dnia 23 czerwca br. w PZS nr 1 w Trzebnicy miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Gimnazjum.

W obecności dyrekcji szkoły, grona pedagogicznego, zaproszonych gości i rodziców uczniów wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami rozdano: dyplomy, nagrody książkowe, świadectwa z biało-czerwonym paskiem oraz stypendia. Wśród wielu wyróżnionych znaleźli się stypendyści Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy:

- Julia Marschollek - stypendium naukowe dla ucznia LO

- Łukasz Salecki - stypendium Talent dla ucznia LO

- Julia Chabza - stypendium Primus Inter Pares dla ucznia Gimnazjum

- Magdalena Góral i Oliwier Długosz - stypendium naukowe dla ucznia Gimnazjum

Okolicznościowe medale i stypendia w imieniu Zarządu SAPLO wręczyła prezes Małgorzata Kolińska.


Pożegnano również odchodzące na emeryturę i kończące swoją pracę na stanowisku dyrekcji szkoły panie: Danutę Szuber, Annę Grzegorczyk i Elżbietę Wróblewską. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego, Dyplomem Uznania i bukietem kwiatów, podziękowali Zarządowi SAPLO za ,,aktywne wsparcie i rozwijanie uzdolnień uczniowskich"

Tegoroczne stypendium Talent ufundował prezes STW w Bolesławcu pan Ryszard Mach. TALENT 2016/17- Łukasz Salecki stwierdził: ,,Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Zdobyte stypendium pomoże w kupieniu lepszego sprzętu do rozwijania mojej ogromnej pasji, jaką jest gra na fortepianie. Dziękuję serdecznie fundatorowi tego stypendium."

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim, którzy mają swój udział w pozyskiwaniu środków finansowych na wspieranie uczniów i szkoły.

[Niedziela, 04.06.2017] - Walne Zebranie

Dnia 2 czerwca br.w PZS nr 1 w Trzebnicy odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Po przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego Zarządu SAPLO - Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2016. Walne zebranie przyjęło rezygnację Piotra Zaleskiego z pełnienia funkcji członka Zarządu Stowarzyszenia.


Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia

Małgorzata Kolińska – prezes

Anna Grzegorczyk - wiceprezes

Danuta Szuber - sekretarz

Katarzyna Białek - Blicharska - skarbnik

Andrzej Góral - członek


[Poniedziałek, 08.05.2017] - Inter Pares

Dnia 25 kwietnia 2017 r. w Powiatowym Zespole Szkół nr1 w Trzebnicy odbyła się uroczystość zakończenie roku szkolnego dla absolwentów Liceum Ogólnokształcącego. Po przedstawieniu przez dyr szkoły Danutę Szuber, osiągnięć uczniów w poszczególnych klasach i wyników nauczania nastąpiło wręczenie nagród i wyróżnień. Laureatką Primus Inter Pares im. Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO dyr Władysława Zięby została Martyna Zakrocka. Okolicznościowy medal i stypendium w imieniu zarządu SAPLO wręczyła prezes Małgorzata Kolińska.

[Niedziela, 07.05.2017] - Zaproszenie

ZAPROSZENIE

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy z siedzibą w Trzebnicy, działając w oparciu 

o przepis § 20 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które

odbędzie się w dniu 02 czerwca 2017 roku (piątek) o godzinie 18.00 w auli budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy

przy ulicy Wojska Polskiego 17.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia :

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

3. Wybór Protokólanta Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

5. Przyjęcie porządku obrad; 

6. Wybór Komisji Skrutacyjno -Wnioskowej; 

7. Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2016 roku, w tym sprawozdania
merytorycznego z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego w 2016 roku, wraz z podjęciem uchwały w
sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2016 rok; 

8. Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za rok 2016 wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2016; 

9. Złożenie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2016 roku, wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2016;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia; 

12. Dyskusja i wolne wnioski; 

13. Złożenie przez Komisję Skrutacyjno-Wnioskową sprawozdania ze zgłoszonych wniosków wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków; 

14. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Za Zarząd Stowarzyszenia

Małgorzata Kolińska – Prezes Zarządu SAPLO

[Wtorek, 11.04.2017] - Życzenia Świąteczne

[Wtorek, 11.04.2017] - Zjazd w górach

Rocznik maturalny 1969, w czerwcu br. organizuje trzydniowy zjazd w górach.

Szczegóły u organizatorek zjazdu : Barbary Jagody i Małgorzaty Kolińskiej

[Poniedziałek, 10.04.2017] - Spotkanie koleżeńskie

Informujemy koleżanki i kolegów z rocznika maturalnego 1967, że dnia 10 czerwca br. W Trzebnicy odbędzie się spotkanie koleżeńskie z okazji 50 lecia ukończenia matury.


Szczegóły u organizatorów: Marek Koliński i Henryk Paw

[Środa, 08.02.2017] - VII otwarty bal karnawałowy

Do białego rana bawili się - w Domu Gościnnym CAMPANA w Trzebnicy - uczestnicy VII otwartego balu karnawałowego zorganizowanego przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego i Dyrekcję Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy. Wśród uczestników balu większość stanowili absolwenci szkoły, rodzice uczniów i nauczyciele. Nie zabrakło sympatyków szkoły i stowarzyszenia. Bal otworzyły prezes Zarządu SAPLO Małgorzata Kolińska i Danuta Szuber dyrektor PZS nr1, jednocześnie członek. W zabawie uczestniczyli pozostali członkowie Zarządu Stowarzyszenia wicedyrektor Anna Grzegorczyk, Katarzyna Białek- Blicharska i Andrzej Góral. Rozpoczęto tradycyjnie, lampką szampana i polonezem prowadzonym przez panią Cecylia Pawlik - Kądziołkę. W przerwach między tańcami licytowano przygotowane fanty. Licytacje w sposób brawurowy prowadził członek Stowarzyszenia Marek Koliński z Katarzyną Białek-Blicharską (skarbnik SAPLO). Licytowanie i rywalizacja w podbijaniu cen wywoływało wśród uczestników salwy śmiechu. Licytowano szczodrze mając na względzie cel – stypendia uczniowskie. Odbył się taniec kotylionowy ze starannie i pomysłowo wykonanymi przez uczniów pod kierunkiem pani Alicji Duliby kotylionami. Panie Anna Banaś, Joanna Majchrzak i Magdalena Świderska podczas walczyka czekoladowego zaopatrzyły chętnych w słodycze.

Bal według uczestników był wspaniały. Zarząd SAPLO pracuje ,,non profit" wobec czego całość uzyskanego dochodu przeznaczona została na stypendia dla uczniów PZS nr1. Szczodrość uczestników balu i sponsorów pokrywa w całości stypendia planowane na bieżący rok szkolny.

Organizatorzy serdecznie dziękują uczestnikom balu za wspaniałą, wspólną zabawę, licytującym za zrozumienie i szeroki gest, sponsorom za finansowe wsparcie organizacji balu, właścicielom CAMPANY za profesjonalne (smaczne) przygotowanie imprezy, DJ-owi za świetną oprawę muzyczną, uczniom za przygotowanie kotylionów, wszystkim zaangażowanym w przygotowanie balu za współpracę.


Zarząd SAPLO

GALERIA

[Środa, 28.12.2016] - Zaproszenie na bal

[Piątek, 23.12.2016] - Życzenia

Serdeczne życzenia pięknych i niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia, 

chwil wytchnienia od spraw codziennych, 

radości wśród najbliższych, a w Nowym 2017  roku, 

zdrowia, 

szczęścia i wszelkiej pomyślności.

Zarząd SAPLO

[Czwartek, 22.12.2016] - Informacja

    Informujemy iż 28 stycznia 2017 roku w Domu Gościnnym "Campana" organizujemy otwarty bal karnawałowy. Szczegóły dotyczące balu zamieścimy na stronie SAPLO 28 grudnia br. Już teraz serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnej zabawie.

Zarząd SAPLO

[Czwartek. 15.12.2016] - VII Otwarte Spotkanie Przedświąteczne     W auli szkolnej PZS nr1 w Trzebnicy 9 grudnia br. odbyło się VIII Otwarte Spotkanie Przedświąteczne, zorganizowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy i Dyrekcję Powiatowego Zespołu Szkół nr1 w Trzebnicy.

    W odświętnie przygotowanej sali, bogato zaopatrzone stoiska ze świątecznymi wyrobami rękodzielniczymi zachęcały do zakupów świątecznych prezentów. Stoiska przygotowali: uczniowie ze Szkolnego Klubu Wolontariusza z opiekunką - p. Moniką Wojewódką, opiekunowie Warsztatów Terapii Zajęciowej z Trzebnickiego Stowarzyszenia ,,Uśmiech Dziecka" oraz absolwenci i sympatycy szkoły. 

    Wśród przybyłych gości liczną grupę stanowili rodzice uczniów prezentujących program artystyczny i absolwenci z rocznika maturalnego 1969, którzy w tym dniu wyznaczyli sobie spotkanie koleżeńskie. Po przywitaniu gości przez dyrektora szkoły - Danutę Szuber i prezesa Stowarzyszenia - Małgorzatę Kolińską, wysłuchano nagradzanych gromkimi brawami przepięknych kolęd i recytacji w wykonaniu uzdolnionych uczniów szkoły. Wspaniały program artystyczny, nad którym czuwała pani Joanna Nieradka zakończył występ szkolnego zespołu muzycznego ,,THE COŚTAMS" z opiekunem i jednym z solistów p. Marcinem Leszczyńskim.    

    Po części artystycznej organizatorzy podziękowali drobnymi upominkam i słodyczami wszystkim zaangażowanym w przygotowanie spotkania, szczególnie wolontariuszom i młodym artystom. Po złożeniu życzeń pogodnych i radosnych Świąt i zakończeniu części oficjalnej kontynuowano rozmowy przy kawie, herbatce i ciasteczkach .

GALERIA

[Środa, 23.11.2016] - Zaproszenie

[Wtorek, 22.11.2016] - Zaduszki Jazzowe

14 listopada br. w sali kinowej GCKiS w Trzebnicy odbył się zorganizowany przez p. Bogusławę Łukaniec koncert ,,Zaduszki Jazzowe".

Przy akompaniemencie muzyków wrocławskich wystąpili uzdolnieni muzycznie- spiewający i grający- uczniowie PZS nr 1 w Trzebnicy. Prezentacje solistów, gromkimi brawami nagradzała widownia. Dużym powodzeniem cieszyl się występ nowopowstałego, szkolnego zespołu muzycznego,, THE COŚTAMS" prowadzonego przez nauczyciela p. Marcina Leszczyńskiego. Dofinansowanie na zakup sprzętu muzycznego i instrumentów zespół otrzymał od Zarządu Starostwa Powiatowego w Trzebnicy w odpowiedzi na złożony przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy projekt . Mamy nadzieję na ponowny koncert zespołu ,, The coś tam" w dniu 9 grudnia br. w czasie Spotkania Przedswiątecznego, na które serdecznie zapraszamy.

GALERIA

Małgorzata Kolińska

[Czwartek, 06.10.2016] - Podziękowania

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy składa serdeczne podziękowania za przekazanie 1% odpisu podatkowego na rzecz Stowarzyszenia. Informujemy darczyńców, że przekazane fundusze w całości wykorzystane zostaną na rzecz uczniów PZS nr1 w Trzebnicy.


Prezes Zarządu

Małgorzata Kolińska

[Czwartek, 18.08.2016] - Zjazdy Absolwentów

W dniach 10-12 czerwca br. w pensjonacie ,, Marzenie" w Przesiece, spotkali się absolenci LO w Trzebnicy rocznik maturalny 1969. Błyskawicznie minął trzydniowy, dziewiętnasty zjazd tego rocznika. Były wspólne wycieczki - na ,,Odrodzenie",nad wodospad i do japońskiego Ogrodu ,,Siruwia" w Przesiece. Podczas uroczystego wieczoru z tańcami i ognisku trwającym do późnych godzin nocnych, wspominano szkole lata.Rozmowom nie było końca. Z trudem rozstawaliśmy się w niedzielne popołudnie, ale snuliśmy już plany kolejnego przyszłorocznego zjazdu.
Zapraszamy szkolne koleżanki i kolegów do udziału w spotkaniach naszego rocznika.


Organizatorki zjazdów rocznika 1969


DO ORGANIZATORÓW ZJAZDÓW I SPOTKAŃ ABSOLWENTÓW LO W TRZEBNICY.


Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy zwraca się do organizatorów z prośbą o informacje o spotkaniach i zjazdach poszczególnych roczników maturalnych.

Informacje prosimy przesyłać na adres szkoly lub e-mail: saplo@pzs1trzebnica.pl


W imieniu Zarządu

Małgorzata Kolińska- prezes SAPLO

[Środa, 29.06.2016] - Stowarzyszenie SAPLO wręczyło Stypendia uczniowskie za rok szkolny 2015/2016

W czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego w PZS nr 1 w Trzebnicy, wśród wielu nagród i wyróżnień wręczono pamiątkowe medale i Stypendia finansowane przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Stypendium naukowe dla ucznia LO otrzymała Justyna Warzocha z klasy 1c. Stypendium Primus Inter Pares dla absolwenta Gimnazjum przyznano Jaromirowi Bączkowskiemu, a stypendium naukowe Magdalenie Góral z klasy 2a gimnazjum. Część kwoty przeznaczonej na tegoroczne stypendia pochodzi od sponsora pana prezesa STW w Bolesławcu, Ryszarda Macha, któremu serdecznie dziękujemy.

Na uroczystym apelu pożegnano odchodzącego na emeryturę nauczyciela wychowania fizycznego, Andrzeja Stęplowskiego, absolwenta szkoły, jednocześnie jednego z członków- założycieli Stowarzyszenia (2004 r.).

W dniu zakończenia roku szkolnego dla maturzystów, 29 kwietnia br., Stypendium Primus Inter Pares imienia Honorowego Prezesa Stowarzyszenia, dyr Władysława Zięby otrzymała absolwentka LO Martyna Majda.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje dyrekcji, pedagogom i pracownikom szkoły za dobrą współpracę. Podziękowania kierujemy również do nauczycieli, a szczególnie pani Elżbiety Jednoróg i Joanny Nieradki, oraz uczniów uświetniających swoimi występami wspólnie organizowane otwarte spotkania dla absolwentów i mieszkańców.

W imieniu Zarządu i własnym życzę zdrowych, pogodnych i beztroskich wakacji .


Prezes Zarządu SAPLO

Małgorzata Kolińska

[Wtorek, 14.06.2016] - Zaproszenie:

ZAPROSZENIE

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy z siedzibą w Trzebnicy, działając w oparciu o przepis & 20 ust.3 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2016 roku (wtorek)o godzinie 18.00 w auli budynku Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy przy ulicy Wojska Polskiego 17.


Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia :

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

3. Wybór Protokólanta Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia; 

5. Przyjęcie porządku obrad; 

6. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej; 

7. Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2015 roku, tym sprawozdania merytorycznego prowadzonej przez Stowarzyszenia działalności pożytku publicznego w 2015 roku, wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok; 

8. Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za rok 2015, wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015; 

9. Złożenie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2015 roku, wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej; 

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za rok 2015; 

11. Dyskusja i wolne wnioski; 

12. Złożenie przez Komisję Skrutacyjno-Wnioskową sprawozdania ze zgłoszonych wniosków wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków; 

13. Zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.Za Zarząd Stowarzyszenia

Małgorzata Kolińska – Prezes Zarządu SAPLO

[Piątek, 06.05.2016] - Tytuł Inter Pares:

Tegoroczna absolwentka PZS nr 1 w Trzebnicy, Martyna Majda uzyskała tytuł Primus Inter Pares 2016 oraz Stypendium imienia Honorowego Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy, byłego dyrektora szkoły Władysława Zięby wraz z okolicznościowym medalem finansowane przez Zarząd Stowarzyszenia. Wręczenia nagrody dokonano 29 kwietnia br. w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego dla maturzystów.

Zarząd Stowarzyszenia

[Niedziela, 03.04.2016] - Informacja :

Wkrótce na uroczystościach szkolnych i imprezach otwartych organizowanych przez PZS nr1 w Trzebnicy, usłyszymy ,,THE COŚTAMS”, zespół muzyczny działający w szkole. Opiekunem i prowadzącym zespół jest nauczyciel p. Marcin Leszczyński. Stowarzyszenie biorąc udział w projekcie, w ramach realizacji zadania publicznego, uzyskało od Zarządu Starostwa Powiatowego w Trzebnicy dofinansowanie na -zakupienie dla zespołu, niezbędnych instrumentów muzycznych, wraz z akcesoriami. Część projektu dotycząca nauki gry na instrumentach, aranżacji utworów, ćwiczeń i prób, realizowana będzie przez nauczycieli i uczniów na zasadzie wolontariatu.


Zarząd Stowarzyszenia

[Piątek, 25.03.2016] - Życzenia Świąteczne:

Zdrowych, Spokojnych Świąt Wielkanocnych,

nadziei i wiary na kolejne wiosenne dni

radosnych, rodzinnych spotkań i mokrego Dyngusa

życzy

Zarząd Stowarzyszenia

[Piątek, 19.02.2016] - Drodzy darczyńcy:

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i pomoc finansową  w pozyskiwaniu środków na działalność statutową Stowarzyszenia.

Zwracamy się do absolwentów i sympatyków szkoły  z uprzejmą prośbą o przekazanie  1% odpisu podatkowego za rok 2015 na rzecz Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Uzyskane środki , tak jak w latach ubiegłych, w całości przeznaczymy na stypendia uczniowskie dla młodzieży  liceum i gimnazjum PZS nr1  w Trzebnicy.

KRS    0000201624                                                                                                                                                          

 

                                                                                                                                                       Zarząd SAPLO


[Środa, 23.12.2015] - Zaproszenie na bal:

 


[Piątek, 11.12.2015] - Otwarte Spotkanie Przedświąteczne:

Dnia 11 grudnia 2015 roku, w auli PZS nr 1 w Trzebnicy, odbyło się kolejne, otwarte spotkanie przedświąteczne.

Przed południem, pedagogom, pracownikom szkoły i uczniom swoje wyroby rękodzielnicze prezentowali: absolwenci, sympatycy szkoły i uzdolniona artystycznie młodzież. Wolontariusze z panią Elżbietą Jednoróg zadbali o świąteczny, popołudniowy wystrój szkolnej auli, przygotowali również swoje stoisko, z którego dochód przeznaczyli na pomoc chorej koleżance.

Wieczorem, zaproszeni przez dyrekcję szkoły i zarząd SAPLO goście, mieli okazję podziwiać i nabyć misternie wykonane ozdoby świąteczne. Z nieukrywanym podziwem, wysłuchano części artystycznej w wykonaniu uzdolnionej młodzieży pod opieką  p. Joanny Nieradki.            Przy słodkim poczęstunku i wyśmienitej herbatce/kawie, miło toczyły się koleżeńskie rozmowy.

Dużą grupę uczestników spotkania stanowili absolwenci z rocznika maturalnego 1969.

                                                                                                                             Organizatorzy.[Wtorek, 24.11.2015] - Zaproszenie:[Wtorek, 17.11.2015] - 
zDolna Ślązaczka 2015

      W  środę 4 listopada 2015 r., w Sali Kameralnej „Czerwonej” Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, odbyła się XV Jubileuszowa Gala Stypendialna programu „zDolny Śląsk”. Przyznano 54 roczne stypendia, których fundatorami są Dolnośląski Urząd Marszałkowski i Fundacja Edukacji Międzynarodowej. Laureaci otrzymane pieniądze przeznaczą na cele związane z nauką i rozwojem. Wśród stypendystów znalazła się Agnieszka Wrzesińska - tegoroczna absolwentka Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy.  Agnieszka otrzymała stypendium w kategorii „działalność społeczna”. 

       Uroczystość uświetniły swoją obecnością min.: władze fundacji, władze Urzędu Marszałkowskiego, P. Beata Pawłowicz - Dolnośląski Kurator Oświaty i P. Małgorzata Matusiak – dyrektor wrocławskiego DODN- u.  Oprawę artystyczną zapewnili uzdolnieni  stypendyści. Na zakończenie Jubileuszowej Gali goście zaproszeni zostali na 25.- kilogramowy "urodzinowy" tort.

Szczęśliwa stypendystka w towarzystwie pań:  Beaty Pawłowicz - Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, Małgorzaty Matusiak – dyrektora wrocławskiego DODN- u oraz Danuty Szuber – dyrektora szkoły.

Serdecznie gratuluję Agnieszce uzyskanego wyróżnienia i życzę sukcesów w karierze studenckiej.


Uczniów odnoszących znaczące  sukcesy w nauce, sporcie, działalności artystycznej lub społecznej zachęcam do ubiegania się o stypendium w kolejnej, XVI edycji.

                                                                                                                             Danuta Szuber

Agnieszka Wrzesińska jest  najmłodszym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy. Deklarację członkowską złożyła tuż po maturze-9 czerwca 2015 r. Przez lata nauki w PS nr1 w Trzebnicy bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyła i w dalszym ciągu uczestniczy w realizacji działań Zarządu SAPLO na rzecz uczniów, absolwentów szkoły i szeroko pojętego środowiska. Z okazji 70- lecia szkoły wraz z koleżankami - uczennicami przygotowała stoisko  Stowarzyszenia. Życzymy Agnieszce sukcesów w nauce i konsekwentnej realizacji  pomysłów i zamierzeń. Mamy nadzieję, że mimo studenckich obowiązków  znajdzie czas na dalszą współpracę.                                                                                                                 W imieniu Zarządu SAPLO

                                                                                                                      Małgorzata Kolińska

 [Poniedziałek, 09.11.2015] - Zaproszenie:

Informujemy, iż 11 grudnia br./ piątek  o godzinie 17.00 w auli szkoły odbędzie się kolejne, siódme, Otwarte Spotkanie Przedświąteczne. Zapraszamy dorosłych i dzieci z opiekunami. Proponujemy spotkanie przy kawie, herbacie i ciasteczkach w atmosferze nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie uświetni występami artystycznymi młodzież PZS nr1 w Trzebnicy, a swoje wyroby rękodzielnicze zaprezentują: młodzież szkolna, absolwenci i sympatycy szkoły.

W karnawale, 30 stycznia/sobota  2016 roku, w Hotelu Nowy Dwór  odbędzie Otwarty Bal Karnawałowy. Oprawę muzyczną zapewni zespół Karol Band.                                                                                     

Szczegóły dotyczące w/w imprez organizowanych przez Zarząd Stowarzyszenia i Dyrekcję Szkoły sukcesywnie zamieszczać będziemy na stronie internetowej stowarzyszenia i szkoły.

Zarząd SAPLO i Dyrekcja PZS nr1 w Trzebnicy
[Niedziela, 08.11.2015] - Jak zostać członkiem Stowarzyszenia ?

Szanowni Państwo/ Koleżanki i Koledzy  zapraszamy do SAPLO

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi członkostwa w Stowarzyszeniu Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy wyjaśniamy;

Aby zostać członkiem organizacji, w skład której wchodzą absolwenci i sympatycy szkoły należy zapoznać się ze Statutem Organizacji i wypełnić stosowną deklarację członkowską. Deklarację wraz z potwierdzoną jednorazową wpłatą wpisową i zadeklarowaną i wpłaconą składką roczną należy przesłać na adres Stowarzyszenia.  Złożone deklaracje są zatwierdzane, a nowi członkowie przyjmowani do organizacji uchwałą na  posiedzeniu Zarządu SAPLO.

Osoby pełnoletnie, uczące się, zwolnione są z wszelkich opłat do momentu podjęcia pracy zarobkowej- odpowiednią informację należy również wpisać do deklaracji członkowskiej.

Dokumenty- Statut i Deklaracja na  stronie www.saplo.com.pl

Konto stowarzyszenia 05 1020 5297 0000 1802 0056 9459

 


[Poniedziałek, 05.10.2015] - I po zjeździe:

Minął zjazd z okazji 70 lecia istnienia LO w Trzebnicy, spotkanie z profesorami, koleżankami i kolegami. Pozostały wspomnienia, fotografie, wpisy w kronikach i oczekiwanie na kolejny zjazd.                                                                                                                     

Uroczystości rozpoczęła Msza Św. w Bazylice Św. Jadwigi w Trzebnicy, celebrowana przez ks. dz. Jerzego Olszówkę z udziałem absolwentów. Licznym pochodem, za sztandarem szkoły i mażoretkami trzebnickimi, uczestnicy zjazdu udali się pod pomnik II Armii Wojska Polskiego , gdzie złożono wiązanki kwiatów, następnie do udekorowanej starymi fotografiami sali gimnastycznej.   Spotkanie prowadzili nauczyciele Angelika Świątnicka -Antonów  i Jarosław Jeżewski. Wiele ciepłych słów na temat Jubilatki wygłosili poseł na Sejm RP Marek Łapiński, Starosta Waldemar Wysocki, Burmistrz Marek Długozima, starostowie poprzednich kadencji Marek Koliński  i Robert Adach.                                                                                                                            

Głośnym sto lat  przywitano wieloletniego  dyrektora  L.O. Władysława Ziębę z małżonką. Gospodarz, dyrektor  PZS nr 1 Danuta Szuber witając zebranych poinformowała o osiągnięciach szkoły, aktualnych uczniów i  absolwentów. Prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy Małgorzata Kolińska przedstawiła główne cele działania SAPLO na rzecz uczniów, absolwentów, nauczycieli , szkoły i szeroko pojętego środowiska. Na zakończenie swojego wystąpienia przeczytała jeden z wielu wzruszających listów nadesłanych przez absolwentów. Swoimi  wspomnieniami  z lat szkolnych podzielili się: Roman Misztal, Marek Łapiński, Wojciech Kowalski, Jowita Woźniak i Agnieszka Wrzesińska- tegoroczna absolwentka . Wystąpienia gości  przeplatane były prezentacją artystycznie uzdolnionych dzieci i  młodzieży. Całość zjazdu uświetnił występ absolwentów- Trio z akompaniamentem ks. Piotra Wojciechowskiego, zespół ,,No Pesos”, oraz soliści/gwiazdy Tomasz Kowalski i Ewelina Lisowska.

Uczestnicy i zaproszeni goście  otrzymali monografię szkoły,, Z dziejów naszego liceum 1945-2015”. W poszczególnych klasach dla roczników maturalnych  przygotowany był słodki poczęstunek, na boisku szkolnym catering- grill. W auli i na korytarzach- informacje o szkole, wystawy kronik, stoiska Wolontariatu i Stowarzyszenia. Przed szkołą można było zrobić zdjęcia grupowe i indywidualne. Uczniowie zbierali wpisy od uczestników spotkania. Szkolna telewizja przeprowadzała wywiady.                 Było milo, wesoło, wspomnieniowo i nostalgicznie…


Podziękowania dla wszystkich darczyńców i sponsorów

Wspomnienia i listy na pocztę Stowarzyszenia przesłali:

Teresa Świderska/ Błońska (1954), Wiktor Szumin (1954),Wojciech Iwanicki (1959),Czesław Madej (1960), Włodzimierz Gawroński (1963), Aleksandra Rzewuska (1963),Krzysztof Bednarek (1967),  Krzysztof Sztompka (1968), Andrzej Pudło (1978), Dorota Leń (2006); 


Podziękowania dla obsługujących stoisko Stowarzyszenia: 

Agnieszki Wrzesińskiej-, oraz uczennic : Marty Lew, Mai Stachery, Natalii Domaradzkiej, Anny Michałowskiej, Katarzyny Żelazko, Martyny Gruceli.


 

GALERIA

 70-lecie / Monografia LO    Twarze, obrazy wspomnień,

    Gwarne korytarze i zapachy klasy ,

    Dzięki Wam, przypłynęły znów do mnie,

    Szkolne wspaniałe czasy.

 **

   Uduchowieni, Bazyliki pięknem,

   Słowami z ołtarza i marszem do szkoły,

   Przepełnieni radością i sztubackim lękiem,

   Poczuliśmy serce, starej dobrej szkoły.

  ***

   Chociaż lat siedemdziesiąt ma Buda,

   Jest piękniejsza niż młode marzenie,

   Za dzień, co wyczarował te cuda,

   Dziękujemy Ci stowarzyszenie.

 

   W.G.

 

    ( Rocznik maturalny 1963 )

 

 [Środa, 23.09.2015] - Program Artystyczny:
[Wtorek, 15.09.2015] - Jubileusz 70'lecia Liceum (26 września 2015r).

Informujemy, że z powodu małego zainteresowania, zmuszeni jesteśmy odwołać planowany na wieczór, bal absolwentów.

 

                                                                             Organizatorzy[Poniedziałek, 07.09.2015] - Informacja:

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby jeszcze dołączyć do uczestników zjazdu bądź balu do zgłoszenia się. Zapisy przyjmujemy do 14 września 2015.[Wtorek, 14.07.2015] - Zjazd Absolwentów :

[Poniedziałek, 13.07.2015] - Podziękowania:


Zarząd Stowarzyszenia składa podziękowania wszystkim , którzy przekazali 1% odpisu podatkowy za rok 2014 na konto SAPLO. Przekazaną kwotę, tak jak w latach ubiegłych, przeznaczymy na finansowanie stypendiów uczniowskich młodzieży PZS nr1 w Trzebnicy.

                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                        Prezes SAPLO

                                                                                               Małgorzata Kolińska [Czwartek, 16.07.2015] - Informacja:


Dnia 26 czerwca br. w czasie uroczystości zakończenia roku szkolnego  w PZS nr1 w Trzebnicy przedstawiciel Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy, Andrzej Góral wręczył młodzieży okolicznościowe medale i stypendia fundowane przez Stowarzyszenie.  Spośród uczniów Liceum- stypendium TALENT otrzymał Aleks Świdziński, a stypendium naukowe Mateusz Maj. W gimnazjum stypendium otrzymała laureatka PRIMUS INTER PARES Natalia Wojciechowska, a stypendium naukowe Matylda Kurzątkowska.

 


 
[Piątek, 19.06.2015] - Informacja:

Dnia 17 czerwca br. w PZS nr1 w Trzebnicy odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy.  Zarząd otrzymał absolutorium za rok 2014.
[Poniedziałek, 08.06.2015] - Informacja:

Z przykrością zawiadamiamy, że z przyczyn od nas niezależnych,  zmuszeni jesteśmy odwołać zaplanowane na 19 czerwca br. uroczystości związane z Wieczorem Świętojańskim .

 

                                                                                                                                      Organizatorzy[Piątek, 08.05.2015] - Zaproszenie:

ZAPROSZENIE

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

 

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy z siedzibą w Trzebnicy, działając w oparciu o przepis § 20 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 17 czerwca 2015 roku (środa) o godzinie 19.00 w auli budynku Powiatowego Zespołu Szkół  nr 1 w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17.

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest następujący:   

 

1.   Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

2.   Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

3.   Wybór Protokólanta Zwyczajnego  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

4.   Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego Walnego  Zebrania Członków   Stowarzyszenia;

5.   Przyjęcie porządku obrad;

6.   Wybór Komisji Skrutacyjno-Wnioskowej;

7.   Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia                   w 2014 roku, w tym    sprawozdania merytorycznego z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego w 2014 roku,    wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia                          za 2014    rok;

8.  Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za 2014 rok wraz z podjęciem uchwały w sprawie  przyjęcia sprawozdania finansowego za 2014 rok;

9. Złożenie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2014 roku wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia  sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu      Stowarzyszenia za 2014 rok;

11. Dyskusja i wolne wnioski;

12. Złożenie przez Komisję Skrutacyjno-Wnioskową sprawozdania ze zgłoszonych wniosków wraz z podjęciem uchwały w  sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków;

13. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

 

            Za Zarząd Stowarzyszenia:

 

Małgorzata Kolińska – Prezes Zarządu SAPLO

[Piątek, 24.04.2015] - Primus Inter Pares

Dnia 24 kwietnia br. w PZS nr 1 w Trzebnicy odbyło się uroczyste pożegnanie uczniów klas trzecich- absolwentów szkoły. W apelu uczestniczyła żegnająca szkolne mury młodzież, dyrekcja, grono pedagogiczne i prezes Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy – p. Małgorzata Kolińska. Prowadzący spotkanie uczniowie  w ciepłych słowach dziękowali pedagogom za wspólnie spędzone trzy, a w wielu wypadkach sześć  lat owocnej nauki. Wielu uczniów z rąk p. dyr Danuty Szuber i wychowawców klas  otrzymało nagrody, podziękowania  i świadectwa z wyróżnieniem. Wśród nich to najważniejsze - tytuł PRIMUS INTER PARES - otrzymała uczennica Ewa Buczkowska.  Wraz z tytułem  i nagrodami od dyrekcji i Rady Pedagogicznej  absolwentka otrzymała medal i Stypendium Honorowego prezesa SAPLO, dyr.  Władysława Zięby finansowane przez Zarząd Stowarzyszenia. W imieniu Zarządu Stypendium wręczyły Małgorzata Kolińska i Anna Grzegorczyk. Ponieważ młodsze koleżanki i koledzy absolwenci przez lata nauki współpracowali z Zarządem SAPLO, serdecznie dziękujemy im za wszelką pomoc. Szczególne podziękowania kierujemy do wolontariuszy , oraz uczennicy Agnieszki Wrzesińskiej, która swą aktywnością daje nadzieję na pozyskiwanie do Stowarzyszenia kolejnych absolwentów, bezinteresownych, z pomysłami, pasją i chęcią działania na rzecz innych.  

                                                                                                                                            Zarząd SAPLO


 

    

[Poniedziałek, 20.04.2015] - Zjazdy roczników maturalnych w 2015r.


Zarząd SAPLO informuje o organizowanych zjazdach roczników maturalnych w 2015 roku.

Dnia 26 września br. odbędzie się zjazd absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy z okazji 70- lecia istnienia szkoły. Organizatorzy- Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy i Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy/ szczegóły zjazdu zamieszczane będą  sukcesywnie na stronie SAPLO  i PZS nr1 w Trzebnicy/.

- rocznik maturalny 1967- zjazd koleżeński w dniach 26-28 czerwca br.- organizator Danuta Kuzan

- rocznik maturalny 1969- zjazd koleżeński w dniach 12-14 czerwca br.- organizator Małgorzata Kolińska

Prosimy o zgłoszenia terminów zjazdów i spotkań innych roczników
[Środa, 01.04.2015] - Życzenia Świąteczne:
[Czwartek, 26.02.2015] - Po Balu:

       Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów LO oraz Dyrekcja PZS nr 1 w Trzebnicy – organizatorzy VI balu karnawałowego, który odbył się 14 lutego 2015 r. w Hotelu Nowy Dwór powitali uczestników lampką szampana i życzeniami wspólnej udanej  zabawy.

Tradycyjnie odtańczono poloneza. Na parkiet porywał świetny zespół muzyczny ,,Karol band”. Prowadzona profesjonalnie przez pp. Annę Krzemieniec i Jarosława Jeżewskiego licytacja przebiegała sprawnie i z humorem. Przekazane od sponsorów przedmioty szybko znajdowały szczodrych nabywców. Wylicytowany tort  zwycięzcy licytacji podzielili między wszystkich uczestników zabawy. Bardzo podobały się kotyliony - wachlarze dla pań i stroiki do butonierek dla panów- wykonane pod ,,czujnym okiem” p. Alicji Duliby przez uczniów PZS nr1 w Trzebnicy oraz  ciasteczka z imionami pań.

Serdeczne dziękujemy za przekazane do licytacji przedmioty: p. Irenie Kozłowskiej z ,,Galerii Natura”, absolwentkom LO- Annie Zaczek i Franciszce Woźniak, członkom Zarządu SAPLO oraz Dyrekcji szkoły. Uczestnikom zabawy podziękowania za miły, wspólnie spędzony - trwający do białego rana - Walentynkowy wieczór oraz szczodrość w licytacjach. Uzyskany z balu dochód przeznaczymy na stypendia uczniowskie.

                                                                                                                                      Prezes Zarządu SAPLO 

                                                                                                                                         Małgorzata  Kolińska

GALERIA[Czwartek, 08.01.2015] - Zaproszenie:
[Wtorek, 23.12.2014] - Życzenia Świąteczne:[Poniedziałek, 15.12.2014] - VI Otwarte Spotkanie Przedświąteczne:

Dnia 5 grudnia w auli PZS nr1 w Trzebnicy odbyło  się kolejne, VI Otwarte Spotkanie Przedświąteczne zorganizowane przez zarząd SAPLO i dyrekcję szkoły . Absolwentki, uczniowie oraz sympatycy szkoły zaprezentowali  bogate w świąteczne akcesoria stoiska.

Przed południem z kiermaszu skorzystali uczniowie, pracownicy szkoły. Po południu,  po zaopatrzeniu się w wyroby rękodzielnicze,  przy pięknie udekorowanych stołach i słodkim poczęstunku, przybyli goście wysłuchali części artystycznej. Uczestnicy spotkania nie kryli podziwu  dla utalentowanej młodzieży. Wzruszające,  pięknie wykonane  utwory  i życzenia przybliżyły atmosferę Świąt Bożego Narodzenia.

Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje młodzieży oraz pani dyr. Annie Grzegorczyk, Joannie Nieradce i Elżbiecie Jednoróg za przygotowanie uroczystości.

 W imieniu Zarządu M. Kolińska

GALERIA[Niedziela, 07.12.2014] - Plan Pracy SAPLO:

Dokumenty -> Pisma - 
Plan pracy SAPLO na rok szkolny 2014-2015[Sobota, 22.11.2014] - Zaproszenie:


 [Piątek, 03.10.2014] - Informacja:

Zapraszamy na kontynuowane od września br. spotkania absolwentów LO z różnych roczników maturalnych. Spotkania, na których mile widziani są również  sympatycy szkoły, odbywają się  w poniedziałki  w godzinach popołudniowych. Szczegółowe informacje ( godz., miejsce spotkań )do uzyskania pod adresem saplo@pzs1trzebnica.pl 

 

Zarząd SAPLO informuje, że składki  członkowskie należy wpłacać  na konto Stowarzyszenia z adnotacją -składka członkowska, nazwisko osoby wpłacającej.   Nr konta 05 1020 5297 0000 1802 0056 9459. 

                                                                                                    

                                                                                                                   Z pozdrowieniami
                                                                                                               Prezes Małgorzata  Kolińska                                                                                                   [Środa, 30.07.2014] - Informacja:

Dla Tomka

Zwracamy się do absolwentów PZS nr1 w Trzebnicy, koleżanek i kolegów o wsparcie  i pomoc materialną dla naszego absolwenta Tomka Kowalskiego. Tomek dał nam wiele radości, trzymaliśmy za Niego kciuki, gdy startował i wygrywał w konkursach muzycznych. Podziwialiśmy jego osiągnięcia. Bądźmy z nim również teraz, życząc szybkiego powrotu do zdrowia, rodziny, przyjaciół…

Dzięki uprzejmości Fundacji Polsat zostało uruchomione konto bankowe, zgromadzone środki zostaną przeznaczone na dalsze leczenie i rehabilitację Tomka /PLUS BANK S.A.O/WARSZAWA 21 1680 1248 0000 3333 4444 5555 z dopiskiem ,,dla Tomka Kowalskiego”.

 

Zjazdy/ spotkania absolwentów LO w Trzebnicy

Wiele roczników maturalnych kultywuje utrzymywanie przyjaźni i więzi ze szkolnych licealnych lat.

W bieżącym roku:

- 30-31 maja w Trzebnicy spotkali się  absolwenci z 1963 roku;

 - 6-8 czerwca w Kudowie Zdroju i 19 czerwca w Trzebnicy odbył się zjazd rocznika  maturalnego 1967;

-13-15 czerwca w Jagniątkowie odbył się zjazd rocznika  z 1969 r.;

-20 czerwca w Trzebnicy na wyspie wśród uczestników  Wieczoru Świętojańskiego liczną grupę stanowili absolwenci rocznik 1972, 1969 i 1967;

21 czerwca odbyło się spotkanie rocznika 2005;

Prosimy organizatorów zjazdów koleżeńskich o informacje na temat  pozostałych spotkań/ zamieścimy informację na naszej stronie.

 

Podziękowanie

Zarząd SAPLO serdecznie dziękuje wszystkim, którzy przekazali 1% odpisu podatkowego na wsparcie działań na rzecz szkoły, młodzieży i absolwentów PZS nr1 w Trzebnicy.

                                                                                                                       

                                                                                                      W imieniu Zarządu- Małgorzata Kolińska
[Wtorek, 01.07.2014] - Zakończenie roku szkolnego 2013/2014:

Po raz dziesiąty rozdano Stypendia SAPLO.

Stypendium z USA.

 

Na zakończenie roku szkolnego 2013/2014 rozdano Stypendia ufundowane przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy obchodzące w bieżącym roku dziesięciolecie powstania.

Stypendium Primus Inter Pares- Honorowego Prezesa SAPLO Dyrektora Władysława Zięby - otrzymała maturzystka Magdalena Borowiec. Stypendium Primus Inter Pares - otrzymał uczeń Gimnazjum - Wojciech Poprawa. Stypendium naukowe przyznano uczniowi LO-Edwinowi Nooitgodagt. Stypendium naukowe dla Gimnazjalisty otrzymała - Justyna Warzocha.

Stypendium Talent przyznawane przez SAPLO wręczono uczennicy LO Joannie Hencińskiej. Tegorocznym fundatorem stypendium  Talent jest pan Wojciech Iwanicki absolwent LO z 1959 roku, mieszkający od ponad 40 lat w USA. Stypendia i okolicznościowe medale w imieniu Zarządu SAPLO wręczała prezes Małgorzata Kolińska i wiceprezes Anna Grzegorczyk.

Zarząd SAPLO serdecznie dziękuje wszystkim, którzy wspierali i wspierają działalność Stowarzyszenia na rzecz absolwentów i uczniów PZS nr1 w Trzebnicy. Szczególne podziękowania kierujemy do uczestników spotkań i imprez, z których dochód przeznaczany jest w całości na realizację zadań statutowych.
[Niedziela, 22.06.2014] - Wieczór Świętojański :

W piątek, 20 czerwca br.( na wyspie) odbył się III Otwarty Wieczór Świętojański.  Absolwenci i sympatycy LO w Trzebnicy w szampańskich humorach przy sprzyjającej pogodzie i świetnej muzyce bawili się do późnych godzin nocnych. O zmroku, tradycyjnie na powitanie lata puszczano na wodę wianki.

ZDJĘCIA

 


[Czwartek, 12.06.2014] - Zwyczajne Walne Zebranie Członków SAPLO :

 

10 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy. Po odczytaniu sprawozdania  merytorycznego, finansowego i protokołu Komisji Rewizyjnej Zarząd Stowarzyszenia jednogłośnie otrzymał absolutorium za  rok 2013.


Nowy skład Zarządu:

prezes - Małgorzata Kolińska

wiceprezes - Anna Grzegorczyk                                                                

skarbnik - Katarzyna Białek- Blicharska                                                       

sekretarz - Danuta Szuber                                                           

członkowie - Andrzej Góral i Piotr Zaleski


Komisja Rewizyjna: 

przewodniczący - Jarosław Jeżewski              

 

członkowie - Małgorzata Jeżewska i Aleksandra Rzewuska


Z okazji dziesięciolecia istnienia Stowarzyszenia, po zakończeniu obrad prezes Zarządu Małgorzata Kolińska  z prezesem pierwszej kadencji Piotrem Kołodyńskim, wręczyli podziękowania założycielom i aktywnym członkom SAPLO.

 

W załączeniu -> sprawozdanie Zarządu za rok 2013.


[Niedziela, 15.06.2014] - Zaproszenie :[Poniedziałek, 19.05.2014] - Zaproszenie:

ZAPROSZENIE

do udziału w Zwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącegow Trzebnicy z siedzibą w Trzebnicy, działając w oparciu o przepis § 20 ust. 3 Statutu Stowarzyszenia zawiadamia o terminie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 10 czerwca 2014 roku (wtorek) o godzinie 18.00 w Restauracji Ratuszowa w Trzebnicy ul. Rynek 4.

 

 

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia jest następujący:   

 

1.   Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

2.   Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

3.   Wybór Protokólanta Zwyczajnego  Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności do podejmowania uchwał Zwyczajnego Walnego    Zebrania Członków Stowarzyszenia;

5.   Przyjęcie porządku obrad;

6.   Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej;

7.   Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2013 roku, w tym sprawozdania merytorycznego z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności pożytku publicznego w 2013 roku, wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za 2013 rok;

8.   Złożenie przez Zarząd Stowarzyszenia sprawozdania finansowego za 2013 rok wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2013 rok;

9.  Złożenie sprawozdania z prac Komisji Rewizyjnej w 2013 roku wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej;

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Stowarzyszenia za 2013 rok;

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Stowarzyszenia;

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru władz Stowarzyszenia na nową kadencję;

13. Dyskusja i wolne wnioski,

14. Złożenie przez Komisję Wnioskową sprawozdania ze zgłoszonych wniosków wraz z podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zgłoszonych wniosków;

15. Zakończenie obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

               Za Zarząd Stowarzyszenia:

Małgorzata Kolińska – Prezes Zarządu SAPLO
[Czwartek, 08.05.2014] - Primus Inter Pares 2014:

Dnia 25 kwietnia br. podczas uroczystości zakończenia nauki w PZS nr1 w Trzebnicy przez uczniów LO, dyrektor pani Danuta  Szuber podsumowała osiągnięcia uczniów w nauce, sporcie, oraz działalności na rzecz szkoły i środowiska. Ważnym momentem uroczystości było wręczenie nagród i wyróżnień. Przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy pani Anna Grzegorczyk i pan Andrzej Góral wręczyli ufundowane przez SAPLO Stypendium Primus Inter Pares Honorowego Prezesa Stowarzyszenia - Dyrektora Władysława Zięby oraz pamiątkowy medal SAPLO uczennicy kl. IIIc. Magdalenie Borowiec. Drobny upominek i podziękowanie  za pełnienie funkcji ,,łącznika” między szkołą a Stowarzyszeniem otrzymał uczeń Szymon Szydłowski.

   
[Wtorek, 13.03.2014] - Zajęcia dodatkowe :

Kontynuowane są, zorganizowane na prośbę uczniów i ich rodziców dodatkowe, odpłatne zajęcia pozalekcyjne. W I semestrze zajęcia odbywały się w 7 grupach, dla 71 uczestników (fizyka, wychowanie fizyczne, chemia i język angielski).W związku z prośbą uczniów i rodziców, skierowaną do Stowarzyszenia, w II semestrze  Zarząd podjął uchwałę o powołaniu kolejnych grup dodatkowych, odpłatnych zajęć pozalekcyjnych. Powstały 3 grupy, do których na zajęcia dodatkowe uczęszcza 26 uczniów( fizyka, matematyka). Ogółem w 10 grupach, uczy się dodatkowo 97 uczniów[Poniedziałek, 24.02.2014] - Zjazdy Absolwentów :

- rocznik maturalny 1967.


Informujemy, iż w terminie 6-8 czerwca br. ( piątek- niedziela) planowany jest zjazd absolwentów w/w rocznika w Kudowie Zdroju. Organizatorzy proszą o zgłaszanie swojego udziału w spotkaniu. Kontakt dla zainteresowanych:

Danuta Kuzan tel. 71- 312-19-30 lub 506-551-873

Krzysztof Bednarek e-mail:krzysztofbednarek3@wp.pl lub Ireneuszofm@wp.pl-rocznik maturalny 1969.


W terminie 13-15 czerwca br. ( piątek- niedziela) planowany jest zjazd rocznika maturalnego 1969 w Przesiece.

Zgłoszenia udziału i szczegółowe informacje u Małgorzaty Kolińskiej e-mail: mkolinska@wp.pl.   


Zgłoszenia udziału w spotkaniu do 15 marca br.


Organizatorzy[Wtorek, 18.02.2014] - Wieczór z Poezją :

                                                                   ,,Kropla miłości znaczy więcej niż ocean rozumu”    
   /Blaise Pascal/

 

W Domu Wycieczkowym ( dawnym Internacie LO ) w Trzebnicy, dnia 14 lutego odbyło się kolejne, trzecie ,,Spotkanie z poezją”. Licznie zgromadzonych gości powitały organizatorki- absolwentki LO-Małgorzata Kolińska i Danuta Kamińska. Wieczór upłynął w miłej atmosferze. Swoje umiejętności recytatorskie zademonstrowali również uczestnicy spotkania. Wśród poezji, aforyzmów i cytatów znanych twórców, do późnego wieczora trwały koleżeńskie dyskusje i rozmowy .

GALERIA


[Wtorek, 11.02.2014] - Zaproszenie :[Piątek, 31.01.2014] - I po Balu :

W Hotelu Trzebnica odbył się kolejny, już V Otwarty Bal Charytatywny zorganizowany przez Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół LO oraz Dyrekcję Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Trzebnicy.                                                                                                                                       

Tradycyjnie, jak na absolwentów szkoły przystało, tańce rozpoczęto Polonezem.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zgromadzone do licytacji przedmioty podarowane przez  absolwentów, nauczycieli i rodziców uczniów. W licytacji, profesjonalnie prowadzonej przez Annę Krzemieniec i Jarosława Jeżewskiego udział wzięli wszyscy uczestnicy balu, wysoko licytując atrakcyjne fanty. Odbył się również taniec z kotylionami wykonanymi przez uczniów pod kierunkiem Pani Alicji Duliby.  Zabawa trwała do rana, a uczestnicy- w większości absolwenci LO - umawiali się na kolejne spotkania organizowane przez stowarzyszenie i szkołę. Składamy serdeczne podziękowania osobom zaangażowanym przy organizacji balu.

Państwu: Jeżewskim, Wotaśkiewiczom,  Bielakowskim, Annie Krzemieniec, Andrzejowi Pietruszewskiemu, Annie Zaczek, Andrzejowi Góralowi i Danucie Szuber dziękujemy za przekazane do licytacji akcesoria.

Zgodnie z zapowiedzią, uzyskany z balu dochód przeznaczymy na stypendia uczniowskie i usprawnienie radiowęzła szkolnego.

 

                                                               M. Kolińska


GALERIA


 


Strona głównaAktualnościSTOWARZYSZENIEDokumentyProjekt Otwarci na EdukacjęProjekt Łączymy PokoleniaKontaktArchiwum