Strona główna
Aktualności
STOWARZYSZENIE
Dokumenty
Projekt Otwarci na Edukację
Projekt Łączymy Pokolenia
Kontakt
GALERIA
SAPLO
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół LO w Trzebnicy
Ankieta
Spotkania Absolwenów z Młodzieżą
Spotkania z uczestnikami projektu
Rezultaty i Efekty Projektu "ŁP"
Projekt Łączymy Pokolenia
Projekt ,,Łączymy pokolenia” współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest oddolną inicjatywą społeczną przyczyniająca się do podniesienia świadomości dotyczącej znaczenia edukacji, oraz poziomu wykształcenia mieszkańców w Gminie Trzebnica, jest odpowiedzią na konkurs otwarty nr I/9.5/A/10


Dotyczy PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 9.5


Projektodawcy to Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Trzebnicy /lider/
oraz Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Trzebnicy /partner/

Projekt obejmuje swym działaniem dorosłych i młodzież (13-17 lat) z Gminy Trzebnica.

Termin trwania projektu 15 listopada 2010r – 14 maja 2011r.

Zajęcia odbywać się będą w PZS nr1 w Trzebnicy przy ul. Wojska Polskiego 17

Szczegółowe informacje w załącznikach (poniżej). 


Biuro Projektu
czynne:

Poniedziałek, Środa      15.00 - 17.00

Piątek                              16.00 - 18.00

1.LISTY UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ REKUTACYJNĄ DNIA 19.11.2010 roku do udziału w projekcie Łączymy Pokolenia :

a. Język Angielski gr I

b. Język Angielski gr II

c. Język Niemiecki

d. Zajęcia Plastyczne


2.LISTY DOROSŁYCH ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ REKUTACYJNĄ DNIA 19.11.2010 roku do udziału w projekcie Łączymy Pokolenia :

a. Język Angielski

b. Język Niemiecki

c. Obsługa Komputera i Internetu

d.
Zajęcia Muzyczno Ruchowe
ZAŁĄCZNIKI:


1.Zaproszenie do udziału w projekcie

2.Regulamin Projektu

3.Karta Zgłoszeniowa

4.Deklaracja uczestnictwa w ProjekcieSTRONA GŁÓWNA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

Strona głównaAktualnościSTOWARZYSZENIEDokumentyProjekt Otwarci na EdukacjęProjekt Łączymy Pokolenia
KontaktArchiwum